ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

บทความท่องเที่ยว

บินกับฮ่องกงแอร์ไลน์ โหลดสัมภาระได้กี่กิโล?

บินกับฮ่องกงแอร์ไลน์ โหลดสัมภาระได้กี่กิโล?


บินกับฮ่องกงแอร์ไลน์ โหลดสัมภาระได้กี่กิโล?

เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้โดยสาร ทางฮ่องกงแอร์ไลน์ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำหนักของสัมภาระที่ผู้โดยสารจะโหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ

สำหรับเส้นทางฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวันและจีน
– บัตรโดยสารชั้นธุรกิจ สามารถโหลดสัมภาระได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น รวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม
– บัตรโดยสารชั้นประหยัด สามารถโหลดสัมภาระได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น รวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม
– บัตรโดยสารสำหรับทารก สามารถโหลดสัมภาระได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

สำหรับเส้นทางนิวซีแลนด์, แคนาดาและอเมริกา
– บัตรโดยสารชั้นธุรกิจ สามารถโหลดสัมภาระได้ไม่เกิน 2 ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 32 กิโลกรัม
– บัตรโดยสารชั้นประหยัด สามารถโหลดสัมภาระได้ไม่เกิน 2 ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 23 กิโลกรัม
– บัตรโดยสารสำหรับทารก สามารถโหลดสัมภาระได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น)

วางแผนจัดสรรน้ำหนักสัมภาระสักนิด เพื่อความสุขในการเดินทางที่มากขึ้นนะคะ

ฮ่องกงแอร์ไลน์
บินกับฮ่องกงแอร์ไลน์ โหลดสัมภาระได้กี่กิโล

CR : Facebook Hong Kong Airlines Thailand