ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

บทความท่องเที่ยว

พาสปอร์ตไทยไปเที่ยวไหนได้บ้าง

พาสปอร์ตไทยไปเที่ยวไหนได้บ้าง


บทความนี้เป็นการรวบรวมรายชื่อประเทศ ที่ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้

โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

1) ประเทศที่คนไทยไม่ต้องใช้วีซ่า

2) ประเทศที่คนไทยสามารถทำวีซ่า on arrival ได้

3) ประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าได้ตามเงื่อนไขบางประการ

visa_TH_แก้ไข 22-01-61_new 

***แหล่งที่มาของข้อมูล กรมการกงสุล