ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์พม่า Exclusive Myanmar 3D2N BY DD


ทัวร์พม่า Exclusive Myanmar 3D2N BY DD


ทัวร์พม่า Exclusive Myanmar 3D2N BY DD
ทัวร์โค้ด:TFURGNMAR20PB เดินทาง 25 ก.ย. 63 - 18 ต.ค. 63 (3 วัน 2 คืน)
ราคาเริ่มต้น 10,900

จองเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 10,900 14,400 แสดง ว่าง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,400 10,900 10,900 10,900
event 9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 11,900 15,400 แสดง ว่าง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
15,400 11,900 11,900 11,900
event 16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 11,900 15,400 แสดง ว่าง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
15,400 11,900 11,900 11,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์