ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์พม่า เที่ยวอิ่มบุญ สุขใจ สักการะ 3 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน


ทัวร์พม่า เที่ยวอิ่มบุญ สุขใจ สักการะ 3 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน


ทัวร์พม่า เที่ยวอิ่มบุญ สุขใจ สักการะ 3 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์โค้ด:TFURGNMAR20FT เดินทาง 3 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 (3 วัน 2 คืน)
ราคาเริ่มต้น 9,990

จองเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 3 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 10,990 14,980 แสดง ว่าง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,980 10,990 10,990 10,990
event 17 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 9,990 13,980 แสดง ว่าง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,980 9,990 9,990 9,990
event 24 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 9,990 13,980 แสดง ว่าง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,980 9,990 9,990 9,990
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์