ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 DAY TRIP


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 DAY TRIP


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 DAY TRIP
ทัวร์โค้ด:TFURGNAPR20PB เดินทาง 26 ก.ย. 63 - 24 ต.ค. 63 (1 วัน )
ราคาเริ่มต้น 3,998

จองเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 26 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 3,998 3,998 แสดง ว่าง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
3,998 3,998 3,998 3,998
event 3 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63 3,998 3,998 แสดง ว่าง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
3,998 3,998 3,998 3,998
event 10 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 3,998 3,998 แสดง ว่าง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
3,998 3,998 3,998 3,998
event 23 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 4,884 4,884 แสดง ว่าง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
4,884 4,884 4,884 4,884
event 24 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 4,884 4,884 แสดง ว่าง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
4,884 4,884 4,884 4,884
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์