ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

แพ็คเกจกาญจนบุรี สังขละบุรี ดูของดีเมืองบาด 3 วัน 2 คืน


แพ็คเกจกาญจนบุรี สังขละบุรี ดูของดีเมืองบาด 3 วัน 2 คืน


แพ็คเกจกาญจนบุรี สังขละบุรี ดูของดีเมืองบาด 3 วัน 2 คืน
ทัวร์โค้ด:TFUKANMAR20PU เดินทาง 7 เม.ย. 63 - 28 พ.ค. 63 (3 วัน 2 คืน)
ราคาเริ่มต้น 6,900

จองเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 7 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 6,900 8,700 แสดง ว่าง 2 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
8,700 6,900 6,900 6,900
event 21 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 6,900 8,700 แสดง ว่าง 2 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
8,700 6,900 6,900 6,900
event 12 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 6,900 8,700 แสดง ว่าง 2 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
8,700 6,900 6,900 6,900
event 26 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 6,900 8,700 แสดง ว่าง 2 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
8,700 6,900 6,900 6,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์