ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์หรรษา อาสาพาไปเที่ยว 5วัน 3คืน (LJ)


ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์หรรษา อาสาพาไปเที่ยว 5วัน 3คืน (LJ)


ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์หรรษา อาสาพาไปเที่ยว 5วัน 3คืน (LJ)
ทัวร์โค้ด:TFUICNMAY20ST เดินทาง 22 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 (5 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น 14,900

จองเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 22 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 14,900 19,900 แสดง ว่าง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,900 14,900 14,900 14,900
event 26 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 14,900 19,900 แสดง ว่าง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,900 14,900 14,900 14,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์