ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [สโนว์เบรคเกอร์] 6 วัน 4 คืน


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [สโนว์เบรคเกอร์] 6 วัน 4 คืน


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [สโนว์เบรคเกอร์] 6 วัน 4 คืน
ทัวร์โค้ด:TFUCTSFEB20ZG เดินทาง 17 ก.พ. 63 - 7 มี.ค. 63 (6 วัน 4 คืน)
ราคาเริ่มต้น 33,999

จองเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 33,999 43,999 แสดง ว่าง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
43,999 33,999 33,999 33,999
event 22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 33,999 43,999 แสดง ว่าง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
43,999 33,999 33,999 33,999
event 23 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 33,999 43,999 แสดง ว่าง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
43,999 33,999 33,999 33,999
event 24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 33,999 43,999 แสดง ว่าง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
43,999 33,999 33,999 33,999
event 29 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63 33,999 43,999 แสดง ว่าง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
43,999 33,999 33,999 33,999
event 2 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 33,999 43,999 แสดง ว่าง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
43,999 33,999 33,999 33,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์