ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM FUYU IN HOK 5D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM FUYU IN HOK 5D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM FUYU IN HOK 5D3N
ทัวร์โค้ด:TFUCTSDEC19TN1 เดินทาง 8 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 (5 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น 35,888

จองเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 35,888 44,788 แสดง ว่าง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
44,788 35,888 35,888 35,888
event 11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 35,888 44,788 แสดง ว่าง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
44,788 35,888 35,888 35,888
event 13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 35,888 44,788 แสดง ว่าง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
44,788 35,888 35,888 35,888
event 18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 35,888 44,788 แสดง ว่าง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
44,788 35,888 35,888 35,888
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์